REGULAMIN

 

„ Turniej szachowy o puchar Starosty tarnobrzeskiego”

 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Tarnobrzeski Klub Szachowy   

 

Patronat honorowy:

Starosta Powiatu tarnobrzeskiego
 

Cel turnieju:

§  promocja miasta Tarnobrzega i powiatu   

§  popularyzacja szachów

§  nawiązanie kontaktów sportowych

 

Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej rozegrany zostanie  w  Tarnobrzeskim Klubie Szachowym

al. Niepodległości 2  w dniu 25.05.2019 r. (sobota)

 

Odprawa techniczna  odbędzie się w dniu 25.05.2019 r. o godz. 9 30

- początek I rundy godz. 10 00

 

System gry: szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund, tempo gry 15 minut na zawodnika, w czterech grupach:

§  grupa A – seniorzy

§  grupa B – juniorzy ur. w latach 2001 - 2006

§  grupa C – juniorzy ur. w roku 2007 – 2011

§  grupa D – juniorzy ur. w 2012 roku i młodsi.

 

Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy z powiatu tarnobrzeskiego i sąsiednich, którzy prześlą zgłoszenia na adres podany w  komunikacie do dnia 25.05.2019 r. oraz wpłacą wpisowe przed odprawą techniczną w wysokości;

- grupa A –   10 zł.

- grupa B –   10 zł

- grupa C –     5 zł

- grupa D  -    0 zł

 

Zwolnieni z opłat:

-  zawodnicy z  Tarnobrzega

 

II. NAGRODY:

Grupa A 

Nagroda za I miejsce             nagroda rzeczowe o wartości ok. 250 zł + puchar

Nagroda za II miejsce                        nagroda rzeczowe o wartości ok. 200 zł

Nagroda za III miejsce          nagroda rzeczowe o wartości ok.150 zł

Nagroda za IV miejsce          nagroda rzeczowe o wartości ok.  80 zł

Nagroda za V miejsce            nagroda rzeczowe o wartości ok.  70 zł  

Nagroda za VI miejsce           nagroda rzeczowe o wartości ok.  60 zł

 

Grupa B

Nagrody za miejsca I-VI – nagrody rzeczowe o łącznej wartości  400 zł

Grupa C

Nagrody za miejsca I-VI – nagrody rzeczowe o łącznej wartości: 250 zł

Grupa D

 Nagrody za miejsca I-VI – nagrody rzeczowe o łącznej wartości:150  zł

 

Nagrody rzeczowe otrzymają również :

 - najstarszy i najmłodszy uczestnik

 - najlepsza  zawodniczka z Tarnobrzega.

 

W trakcie wręczania nagród wśród obecnych, odbędzie się loteria fantowa i zostanie rozlosowana dodatkowa nagroda.

 

    III  SĘDZIOWANIE:

Sędzią głównym będzie Pan Marian Bysiewicz

   

     IV.ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenia należy kierować do Pana Mariana Bysiewicza na adres:

e- mail: mbysiewicz@poczta.onet.pl,    kontaktowy: tel. 607 736 734

lub na formularzu zgłoszeniowym na stronie Chess Arbiter Pro

 

V. INFORMACJE DLA PRZYJEZDNYCH:

Parking dla zawodników /nieodpłatny/- znajduje się przy Tarnobrzeskim Klubie Szachowym oraz przy basenie i stadionie na al. Niepodległości.

   

     VI. UWAGI KOŃCOWE:

§  w turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z 2009 r. z późniejszymi uzupełnieniami

§  organizator dysponuje  70  miejscami do gry, dlatego też w przypadku większej ilości zawodników  o udziale w turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń,

§  zawodnik zgłoszony, a nieobecny na odprawie technicznej może być dopuszczony do    

turnieju wyłącznie od II rundy,

§  organizatorzy zapewniają uczestnikom przekąskę w przerwie rozgrywek,

§  ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu (w tym również połączenie grup ale bez  wpływu na podział nagród) należy do Organizatora.