rok  1964
 

 

 

 

Początki działalności  sekcji.
Na razie jeszcze jako ognisko szachowe przy TKKF...