rok  1967
 

Narodziny  sekcji szachowej
Klubu Sportowego  "SIARKA"  Tarnobrzeg


pierwsi członkowie sekcji:


Eugeniusz GĄDEK  -  kierow.sekcji
Eugeniusz PAWŁOWSKI  -  z-ca.kierow.
Władysław BOCHYŃSKI
Zdzisław LEŚNIAK
Ireneusz GÓRSKI
Roman DERKACZ
Gustaw BRYŁA
Emil HRYCAN
Stefan KOCHAN
Tadeusz KOPROWSKI
Tadeusz NAGÓRNY
Edward MACH
Jan LIBMAN
Józef ZIOMEK
Jan BIELÓWKA
Kazimierz ZADROŻYŃSKI
Wilhelm KOCZOT
Z.   CZARNOTA
Józef PIEJKO
Ryszard WALOT

E.   LUBOŃSKI


jedyny  turniej  jaki odnotowano w annałach z tego roku to:

pierwszy  z  cyklicznych  później  turniejów
 
o Puchar Przewodniczącego Rady Zakładowej KiZPS "Siarkopol"

 

1967

1.  Antoni KOWANETZ   
...

(dalszych miejsc nie odnotowano)