rok  1978
1 - 14 sierpnia 1978
Augustów

XVII  Festiwal Szachowy
Augustów

KS "SIARKA"

1. Bogusław KIEŁB II 1700
2. Edmund JACZYŃSKI I 1900
3. Jerzy KIEŁB II 1700
4. Stanisław WRONOWSKI III 1500
rez Marek NOWAK IV 1300
rez Stefan KOCHAN II 1700

 

2 sierpnia 1978
I   runda

GEDANIA Gdańsk  vs  SIARKA Tarnobrzeg

1 Waldemar MAZUL   2184 1 : 0 Bogusław KIEŁB
2 Zygmunt WIELECKI 1900 1 : 0 Jerzy KIEŁB
3 Jerzy SZAREK          2000 1 : 0 Stanisław WRONOWSKI
4 Jerzy ZUZIN              1900 1 : 0 Marek NOWAK

4 : 0

 

3 sierpnia 1978
II   runda

HAŃCZA Suwałki  vs  SIARKA Tarnobrzeg

1 Leszek OSTROWSKI 1900 1 : 0 Bogusław KIEŁB
2 Arkadiusz GRUK        1900 0 : 1 Eugeniusz JACZŃSKI
3 Leszek KONOPKA     1700 0 : 1 Jerzy KIEŁB
4 Jan NOWOSADKO    1700 1 : 0 Stanisław WRONOWSKI

2 : 2

 

4 sierpnia 1978
III   runda

SIARKA Tarnobrzeg  vs  WUTEH II Gołdapia

1 Bogusław KIEŁB remis Andrzej BIDA            1300
2 Eugeniusz JACZYŃSKI 1 : 0 Zbigniew GUGNA     1300
3 Jerzy KIEŁB 1 : 0 Zbigniew TANAJEWSKI
4 Stanisław WRONOWSKI 1 : 0 Adam BIDA               1100

3,5 : 0,5

 

5 sierpnia 1978
IV   runda

CRR Pabianice  vs  SIARKA Tarnobrzeg

1 ADAMCZEWSKI       1900 1 : 0 Bogusław KIEŁB
2 T. SAPUR                   1700 1 : 0 Eugeniusz JACZYŃSKI
3 R. WINEROWICZ      1700 1 : 0 Jerzy KIEŁB
4 S. KUSIEK                 1700 0 : 1 Stanisław WRONOWSKI

3 : 1

 

7 sierpnia 1978
V   runda

SIARKA Tarnobrzeg  vs  MKS Zieloni Zielonka

1 Bogusław KIEŁB 0 : 1 Wiesław BIAŁOWIESKI
2 Jerzy KIEŁB 1 : 0 Dariusz DYBICH      1500
3 Stanisław WRONOWSKI 0 : 1 Mirosław PANACIUK 1500
4 Marek NOWAK remis Adam BRZOZOWSKI  1500

1,5 : 2,5

 

8 sierpnia 1978
VI   runda

START Białystok  vs  SIARKA Tarnobrzeg

1 PIECHOWSKI          1700 remis Bogusław KIEŁB
2 KULESZA                 1500 0 : 1 Eugeniusz JACZYŃSKI
3 PILIMON                   1500 0 : 1 Jerzy KIEŁB
4 KIRMUŻ                    1700 0 : 1 Stanisław WRONOWSKI

0,5 : 3,5

 

9 sierpnia 1978
VII   runda

SIARKA Tarnobrzeg  vs  JANCZUR Gdańsk Oliwa

1 Bogusław KIEŁB 1 : 0 Roman KUŁYK         1900
2 Jerzy KIEŁB 1 : 0 T. JASINOWSKI       1700
3 Stanisław WRONOWSKI 1 : 0 K. PRZYTULSKI       1700
4 Marek NOWAK 0 : 1 P. JASINOWSKI       1700

3 : 1

 

10 sierpnia 1978
VIII   runda

SIARKA Tarnobrzeg  vs  MZKS Pocztowiec Poznań

1 Bogusław KIEŁB 0 : 1 Jakub MIEDZIŃSKI  1900
2 Edmund JACZYŃSKI 1 : 0 Paweł STANISZEWSKI1700
3 Jerzy KIEŁB remis Eugeniusz DZIWUK   1700
4 Stanisław WRONOWSKI 0 : 1 Katarzyna BIAŁĘSKA 1600

1,5 : 2,5

 

11 sierpnia 1978
IX   runda

SIARKA Tarnobrzeg  vs  HERMES ŁÓDŹ

1 Bogusław KIEŁB 0 : 1 J. KRASIŃSKI         1900
2 Eugeniusz JACZYŃSKI 0 : 1 W. SIERŻAN            1900
3 Jerzy KIEŁB 1 : 0 J. JAŚMIN                1900
4 Stanisław WRONOWSKI remis W. WYPIJEWSKI     1700

1,5 : 2,5

 

12 sierpnia 1978
X   runda

SIN  Lublin  vs  SIARKA Tarnobrzeg

1 Marian KOWALCZYK remis Bogusław KIEŁB
2 Jerzy FIJAŁKOWSKI 0 : 1 Eugeniusz JACZYŃSKI
3 Wiesław MORTAN 0 : 1 Jerzy KIEŁB
4 Tadeusz FRACZYK 1 : 0 Stanisław WRONOWSKI

1,5 : 2,5

 

 

        WYNIKI   INDYWIDUALNE       

Lp. imię i nazwisko GED
ANIA
Gdańsk
HAŃ
CZA
Suwałki
WUT
EH II
Gołdap
CRR
Pabi
anice
ZIEL
ONI
Zielo
nka
STA
RT
Biały
stok
JAN
TAR
Gdańsk
POCZ
TOW
IEC
Poznań
HER
MES
Łódź
SIN
Lublin
pkt partii %
1. Bogusław
KIEŁB
0 0 = 0 0 = 1 0 0 = 2,5 10 25,0
2. Edmund
JACZYŃSKI
- 1 1 0 - 1 - 1 0 1 5,0 7 71,4
3. Jerzy
KIEŁB
0 1 1 0 1 1 1 = 1 1 7,5 10 75,0
4. Stanisław
WRONOWSKI
0 0 1 1 0 1 1 0 = 0 4,5 10 45,0
5. Marek
NOWAK
0 - - - = - 0 - - - 0,5 3 16,7
6. Stefan KOCHAN - - - - - - - - - - - - -
0,0 2,0 3,5 1,0 1,5 3,5 3,0 1,5 1,5 2,5

20,0

40

50,0