rok  1989

kwiecień  1989
Biała Podlaska

Eliminacje strefowe
XVI  Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży


Andrzej  Tabaka  wypełnił normę na  II kat.


14 maj 1989
Tarnobrzeg

Turniej błyskawiczny
Klub Olimpijczyka
P'5

 

Lp imię i nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pkt lok
1. Ryszard Czajkowski   1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10 VI
2. Wiesław Szczygieł 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 XV
3. Grzegorz Juszczuk 0 1   1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12,5 II
4. Jacek Ziółkowski 0 1 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 IV
5. Krzysztof Drozd 1 1 0 1   1 1 0 1 1 0 1 1 = 1 0 10,5 V
6. Andrzej Tabaka 1 1 = 0 0   1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6,5 X-XI
7. Stanisław Witkowski 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 XIV
8. Roman Rozwadowski 1 1 0 0 1 1 1   1 = 1 1 1 1 1 = 12 III
9. Janusz Ziółkowski 0 1 0 0 0 1 1 0   0 0 0 1 0 1 0 5 XII-XIII
10. Artur Grzych 0 1 0 0 0 1 0 = 1   0 1 1 1 0 0 6,5 X-XI
11. Józef Ptasiński 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1   1 1 0 1 1 9 VII
12. Andrzej Skoczylas 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0   1 0 0 0 5 XII-XIII
13. Tadeusz Rzekiecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 XVI
14. Andrzej Nowicki 0 1 0 0 = 1 1 0 1 0 1 1 1   0 0 7,5 IX
15. Bolesław Ziółkowski 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1   1 8 VIII
16. Stanisław Wronowski 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 0 1 1 1 0   12,5 I

    W  klasyfikacji juniorów:

    I  miejsce:  Krzysztof DROZD
   II  miejsce: Andrzej TABAKA
  III  miejsce: Artur GRZYCH

 


26 listopada 1989
Tarnobrzeg

Dwukołowy turniej błyskawiczny
o Puchar  Dyrektora OSiR
P'5

seniorzy:

 

Lp. imię i nazwisko kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pkt lok
1. Ryszard CZAJKOWSKI I   1 0 0 1 0 = 0 0 0 1 1 1 5,5 IV-V
2. Jacek GAJEWSKI III 0 1   = 0 0 0 = = 1 0 1 1 5,5 IV-V
3. Andrzej TABAKA II 1 0 = 1   0 0 0 0 0 0 1 1 4,5 VI
4. Andrzej NOWICKI II 1 = 1 1 1 1   0 0 0 0 1 1 6,5 III
5. Stanisław WRONOWSKI II 1 1 = = 1 1 1 1   1 1 1 1 11,0 I
6. Krzysztof DROZD II 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0   1 1 8,0 II
7. Sławomir WRÓBEL III 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1,0 VII

 

juniorzy:

Lp. imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. pkt lok
1. Sławomir KATA   1 0 1 1 0 1 4,0 I
2. Marcin PYTEL 0 1   0 0 1 1 3,0 II
3. Tomasz CZAJKOWSKI 0 0 1 1   0 1 3,0 III
4. Justyna CZECH 1 0 0 0 1 0   2,0 IV

 


grudzień 1989
Tarnobrzeg

Turniej błyskawiczny z okazji Święta Górnika
P'5


seniorzy + juniorzy starsi

Lp imię i nazwisko wiek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pkt lok
1 Assadullah OMARZAI senior   0 0 0 0 1 = 0 0 = 0 0 0 0 0 3,0 13
2 Jacek GAJEWSKI junior 1   1 0 0 1 1 0 0 1 0 = = 1 0 7,0 8
3 Andrzej NOWICKI senior 1 0   0 0 1 1 = 1 1 0 1 1 1 1 9,5 5
4 Grzegorz JUSZCZUK senior 1 1 1   1 1 1 = 1 1 1 0 1 1 1 12,5 II
5 Andrzej TABAKA junior 1 1 1 0   0 1 0 1 1 = = 0 1 1 9,0 6
6 Robert ABDEL junior 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 15
7 Robert KOMPERDA junior = 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 14
8 Ryszard CZAJKOWSKI senior 1 1 = = 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 13,0 I
9 Artur GRZYCH junior 1 1 0 0 0 1 1 0   1 0 0 0 = 0 5,5 10-11
10 Grzegorz WÓJCIK junior = 1 0 0 0 1 1 0 0   0 1 0 0 0 4,5 12
11 Krzysztof DROZD junior 1 1 1 0 = 1 1 0 1 1   = 0 1 1 10,0 4
12 Bolesław ZIÓŁKOWSKI senior 1 = 0 0 1 1 1 0 1 1 =   1 1 1 10,5 III
13 Kazimierz KRASKA senior 1 = 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0   0 0 6,0 9
14 Janusz ZIÓŁKOWSKI junior 1 0 0 0 0 1 1 0 = 1 0 0 1   0 5,5 10-11
15 Wiesław POLIT senior 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1   8,0 7

 

    w klasyfikacji juniorów starszych:
    I    -  Krzysztof DROZD
    II   -  Andrzej TABAKA
    III  -  Jacek GAJEWSKI

 

juniorzy młodsi
(turniej dwukołowy)

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. pkt lok
1. Tomasz CZAJKOWSKI   1 1 1 0 1 1 1 1 7,0 I
2. Marcin PYTEL 0 0   1 1 0 0 1 0 3,0 IV
3. Barbara KRAWIEC 0 1 0 0   1 0 0 1 3,0 III
4. Marcin KOPYTO 0 0 1 1 0 1   0 0 3,0 V
5. Justyna CZECH 0 0 0 1 1 0 1 1   4,0 II