rok  1994


4 - 14 sierpnia 1994
Baranów Sandomierski

I  Międzynarodowy Turniej Szachowy
pamięci Aleksandra Pietrowa

Ewa Bąk na w/w turnieju wypełniła normę na III kat.