rok  1998

20 marca - 20 maja 1998

Turniej klasyfikacyjny
tempo gry 40 posunięć / 1,5 godz.

Lp imię i nazwisko kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt Lok kat
1 Dominik Stefański bk   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 X  
2 Robert Barański bk 1   1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 III IV
3 Wojciech Andrijew bk 1 0   1 1 0 0 0 0 0 = 3,5 VIII V
4 Grzegorz Czachor bk 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 XI  
5 Piotr Barański bk 1 0 0 1   0 0 1 0 0 0 3 IX  
6 Andrzej Nowicki II 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 10 I  
7 Michał Kanios bk 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 6 V IV
8 Marcin Sądel bk 1 0 1 1 0 0 0   = 0 0 3,5 VII V
9 Marcin Sobowiec III 1 1 1 1 1 0 1 =   1 1 8,5 II  
10 Stanisłąw Dziędzioł bk 1 0 1 1 1 0 1 1 0   1 7 IV IV
11 Leszek Mierzwa bk 1 0 = 1 1 0 0 1 0 0   4,5 VI V

wyższe kategorie uzyskali:
IV - Robert Barański, Michał Kanios, Stanisław Dziędzioł
V  - Wojciech Andrijew, Marcin Sądel, Leszek Mierzwa

 


01 maja 1998
Stalowa Wola

Otwarte Mistrzostwa
Stalowej Woli 
w grze błyskawicznej
P'5

Lp nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pkt lok
1 Haliniarz B.   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 11,0 IV
2 Chmura P. 0   1 1 0 0 1 1 0 = 1 0 0 1 0 1 7,5 IX
3 Andrijew W. 0 0   = 0 = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 XV
4 Trębala M. 0 0 =   0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5,5 XI
5 Kanios M. 0 1 1 1   0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 = 7,5 X
6 Pintal T. 0 1 = 1 1   1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 9,5 VI
7 Parada A. 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 XVI
8 Januszewski A. 0 0 1 1 0 0 1   0 1 1 = 1 1 0 1 8,5 VII
9 Nowicki A. 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 15,0 I
10 Kiełb B. 1 = 1 1 1 0 1 0 0   0 0 0 1 0 1 7,5 VIII
11 Kostka M. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1   0 0 0 0 1 4,0 XIII
12 Trębala J. 1 1 1 1 1 1 1 = 0 1 1   1 0 0 1 11,5 III
13 Gierak M. 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0   1 1 1 11,0 V
14 Brzeziński 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0   0 = 4,5 XII
15 Rostek M. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1   1 12 II
16 Piskur S. 1 0 1 0 = 0 1 0 0 0 0 0 0 = 0   4,0 XIII

      Andrzej Nowicki wygrywa turniej z kompletem punktów !


09 czerwca - 09 września 1998

Turniej klasyfikacyjny
tempo gry 40 posunięć / 1,5 godz.

Lp imię i nazwisko kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt Lok kat
1 Wojciech Andrijew V   0 1 0 0 1 = 0 = 0 1 1 0 5 IX  
2 Michał Kanios IV 1   0 0 0 = = 0 0 0 0 1 0 3 X  
3 Piotr Barański bk 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 XII  
4 Robert Barański IV 1 1 1   0 1 1 0 1 0 0 1 0 7 VI  
5 Witold Barański bk 1 1 1 1   1 1 0 = 1 1 1 0 9,5 III IV
6 Seb.Szelengieicz bk 0 = 1 0 0   0 0 0 0 0 1 0 2,5 XI  
7 Krystian Hryniawski bk = = 1 0 0 1   = = 1 1 1 = 7,5 V IV
8 Andrzej Nowicki II 1 1 1 1 1 1 =   1 1 1 1 0 10,5 II  
9 Marcin Sądel V = 1 1 0 = 1 = 0   0 0 1 0 5,5 VIII  
10 Leszek Mierzwa V 1 1 1 1 0 1 0 0 1   1 1 0 8 IV IV
11 Stanisław Dziędzioł IV 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0   1 0 6 VII  
12 Robert Rachman bk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 XIII  
13 Andrzej Tabaka II 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1   11,5 I  

wyższe kategorie uzyskali:
IV - Witold Barański, Krystian Hryniawski, Leszek Mierzwa


9 września 1998

Festyn sportowy w Tarnobrzegu
(sędziowie: Jan Olek, Stefan Kochan)

Dwukołowy turniej błyskawiczny juniorów
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1. Sebastian SZELENGIEWICZ   1 1 1 0 1 1 1 0 0 = 6,5 III
2. Marcin SĄDEL 0 0   1 1 1 1 0 0 0 1 5,0 IV
3. Piotr BARAŃSKI 0 1 0 0   1 1 0 1 = 0 4,5 V
4. Karol BŁASZCZYK 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0,0 VI
5. Krystian HRYNIAWSKI 0 1 1 1 1 0 1 1   = = 7,0 II
6. Michał KANIOS 1 = 1 0 1 = 1 1 = =   7,0 I

 

 

Dwukołowy turniej błyskawiczny seniorów
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pkt lok
1. Robert BARAŃSKI   1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6,0 IV
2. Ryszard CZAJKOWSKI 0 1   0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8,0 III
3. Tomasz CZAJKOWSKI 0 0 1 0   1 0 0 0 1 0 = 1 4,5 V
4. Witold BARAŃSKI 1 1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 4,0 VI
5. Andrzej NOWICKI 0 1 1 0 1 1 1 1   = 1 1 1 9,5 I
6. Andrzej TABAKA 1 1 0 1 0 1 1 1 = 0   1 1 8,5 II
7. Stanisław DZIĘDZIOŁ 0 0 0 0 = 0 0 1 0 0 0 0   1,5 VII

 

 


13  listopada  - 28 grudnia 1998

Turniej klasyfikacyjny
tempo gry 40 posunięć / 1,5 godz.

Lp imię i nazwisko kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt Lok kat
1 Dariusz Czarnecki bk   1 1 0 1 = 0 0 = 1 1 1 1 8 V IV
2 Wojciech Andrijew V 0   = 1 1 1 0 1 = 1 1 0 1 8 VII IV
3 Marcin Sądel V 0 =   1 1 1 0 1 1 1 = 0 1 8 VI IV
4 Krystian Hryniawski IV 1 0 0   1 1 0 = 1 1 1 1 1 8,5 III  
5 Paweł Sowa bk 0 0 0 0   0 0 0 0 = 0 0 0 0,5 XII  
6 Wojciech Czarnecki bk = 0 0 0 1   0 0 1 1 = 0 0 4 X V
7 Robert Barański IV 1 1 1 1 1 1   0 1 1 = 1 1 10,5 I  
8 Michał Kanios IV 1 0 0 = 1 1 1   1 1 1 0 1 8,5 II  
9 Sebast. Szelengiewicz bk = = 0 0 1 0 0 0   1 1 0 1 5 VIII V
10 Dominik Stefański bk 0 0 0 0 = 0 0 0 0   0 0 0 0,5 XIII  
11 Witold Barański IV 0 0 = 0 1 = = 0 0 1   = 0 4 IX  
12 Stanisław Dziędzioł IV 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 =   1 8,5 IV  
13 Tomasz Stępień bk 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0   4 XI V

wyższe kategorie uzyskali:
IV - Dariusz Czarnecki, Wojciech Andrijew, Marcin Sądel
V  - Wojciech Czarnecki, Sebastian Szelengiewicz, Tomasz Stępień

 


?? listopad 1998

Dwukołowy turniej błyskawiczny
P'5

Lp. imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pkt lok
1. Wojciech CZARNECKI   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0 VII
2. Tomasz STĘPIEŃ 1 1   1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5,0 V-VI
3. Michał KANIOS 1 1 1 1   1 1 0 = 1 0 1 = 9,0 II
4. Dariusz RACHWAŁ 1 1 1 0 0 0   0 0 0 0 1 1 5,0 V-VI
5. Krystian HRYNIAWSKI 1 1 1 1 1 = 1 1   1 1 1 = 11,0 I
6. Sebastian SZELENGIEWICZ 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0   1 = 6,5 III
7. Wojciech ANDRIJEW 1 1 1 1 0 = 0 0 0 = 0 =   5,5 IV

 

 


5 grudzień 1998

Turniej błyskawiczny  z okazji Święta Barbórki
P'5


juniorzy

Lp imię i nazwisko rank
rocz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. pkt lok
1. Sebastian
SZELENGIEWICZ
1000
1984
  1 0 0 0 0 1 1 = 0 3,5 VII
2. Piotr
BARAŃSKI
1000
1985
0   0 1 0 1 0 0 1 = 3,5 VI
3. Krystian
HRYNIAWSKI
1400
1984
1 1   1 1 1 1 1 0 0 7,0 II
4. Wojciech
CZARNECKI
1000
1989
1 0 0   0 1 0 0 0 0 2,0 X
5. Marcin
SĄDEL
1200
1984
1 1 0 1   1 1 1 = = 7,0 III
6. Sławomir
ŁAWNICZAK
1200
1984
1 0 0 0 0   1 1 0 0 3,0 VIII
7. Tomasz
STĘPIEŃ
1000
1987
0 1 0 1 0 0   1 0 0 3,0 IX
8. Dariusz
RACHWAŁ
1200
1982
0 1 0 1 0 0 0   1 1 4,0 V
9. Wojciech
ANDRIJEW
1200
1982
= 0 1 1 = 1 1 0   0 5,0 IV
10. Michał
KANIOS
1400
1982
1 = 1 1 = 1 1 0 1   7,0 I

 

klasyfikacja wg kategorii wiekowych:


juniorzy  do  lat  18
I Michał KANIOS 7,0pkt
II Wojciech ANDRIJEW 5,0pkt
III Dariusz RACHWAŁ 4,0pkt

 

juniorzy  do  lat  16
I Krystian HRYNIAWSKI 7,0pkt
II Marcin SĄDEL 7,0pkt
III Sebastian SZELENGIEWICZ 3,5pkt
IV Piotr BARAŃSKI 3,5pkt
V Słąwomir ŁAWNICZEK 3,0pkt
VI Tomasz STĘPIEŃ 3,0pkt
VII Wojciech CZARNECKI 2,0pkt

 


5 grudzień 1998

Dwukołowy turniej błyskawiczny
 z okazji Święta Barbórki
P'5


seniorzy

Lp imię i nazwisko rank 1. 2. 3. 4. 5. pkt lok
1. Dariusz CZARNECKI 1000   0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 V
2. Robert BARAŃSKI 1400 1 1   0 0 0 = 1 0 3,5 III
3. Andrzej NOWICKI 1800 1 1 1 1   1 1 1 1 8,0 I
4. Andrzej TABAKA 1800+ 1 1 1 = 0 0   1 1 5,5 II
5. Leszek KOCZOT 1600 1 1 0 1 0 0 0 0   3,0 IV

 
05 grudzień 1998

Turniej błyskawiczny
juniorzy starsi i młodsi
P'5

Lp imię i nazwisko rank
roczn
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pkt lok
1. Michał KANIOS 1982
1400
  1 = 1 1 = = 4,5 II
2. Dariusz RACHWAŁ 1982
1200
0   0 1 0 0 0 1,0 VII
3. Krystian HRYNIAWSKI 1984
1400
= 1   1 = 1 1 5,0 I
4. Piotr BARAŃSKI 1985
1000
0 0 0   0 1 0 1,0 VI
5. Sebastian SZELENGIEWICZ 1984
1000
0 1 = 1   = = 3,5 III
6. Wojciech ANDRIJEW 1982
1200
= 1 0 0 =   = 2,5 V
7. Marcin SĄDEL 1984
1200
= 1 0 1 = =   3,5 IV

 

klasyfikacja wg kategorii wiekowych

 

juniorzy do lat 18

I Michał KANIOS 4,5pkt
II Wojciech ANDRIJEW 2,5pkt
III Dariusz RACHWAŁ 1,0pkt

 

juniorzy do lat 16

I Krystian HRYNIAWSKI 5,0pkt
II Sebastian SZELENGIEWICZ 3,5pkt
III Marcin SĄDEL 3,5pkt