Andrzej Nowicki   -   Michael Dunn   Nowa  Zelandia

 
                                         
partia korespondencyjna rozegrana przez internet
1998

 

Otwarcie Van's Kruijsa   [A00]
(debiut tarnobrzeski)

                     1.      e2 - e3

              Idea tego skromnego posunięcia ma podtekst psychologiczny. Białe nie chcą
              jeszcze ujawniać do jakiego ustawienia dążą. W zależności od tego co będą
              grać czarne - sprowadzą grę na tory takiego debiutu, w którym ustawienie
              czarnych figur i pionków będzie odmienne od założeń konkretnego debiutu.
              Białe mają możliwość przechodzenia do różnych struktur debiutowych; m.in.
              partii angielskiej, debiutu Birda, gambitu hetmańskiego, systemu Colle 
              czy tez obron: sycylijskiej lub holenderskiej odwróconymi kolorami.

                     1.       . . .         c7 - c5
                     2.      c2 - c4        e7 - e5
                     3.     Sb1 - c3       Sg8 - f6
                     4.     Sg1 - f3       Sb8 - c6 

              Powstała pozycja przypomina już jeden z wariantów partii angielskiej.

                     5.      d2 - d4

              Białe dążą do wymian w centrum i grę przeciwko izolowanemu czarnemu 
              pionkowi d.

                     5.       . . .         c5 x d4
                     6.      e3 x d4        e5 - e4

              To przepchnięcie niczego nie zmienia. Czarne i tak będą musiały wymienić 
              pionka e4 za białego d4. Inna kontynuacja czarnych to: 6...exd4 7.Sxd4
              Gb4
 8.He2+ He7 9.Sdb5 z niewielką przewagą białych.

                     7.     Sf3 - d2       Sc6 x d4

              Wymuszona wymiana, gdyż pionka e4 nie dało się już niczym bronić.

                     8.     Sd2 x e4       Sf6 x e4
                     9.     Hd1 x d4       Se4 x c3
                    10.      b2 x c3 !?

Na pierwszy rzut oka - nielogiczne. 
Białe same zdwoiły sobie pionki na linii c. Bijąc hetmanem uzyskiwały jedynie równą grę, gdyż czarne uzyskiwały kontrgrę po 10...Ge7 (z groźbą Gf6) i 11...d5. Po ruchu w partii białe wprawdzie stworzyły w swoim obozie niewygodne ustawienie pionków, lecz pozostawiły również kłopot czarnym. Pionek d7 będzie odtąd utrudniał wprowadzenie do gry gońca c8, a próba przepchnięcia tego pionka narazi go od razu na atak ze strony białych, np. po 10...d6 11.Gf4 z następnym Wa1-d1. Plusem pozycji białych jest też centralnie ustawiony hetman kontrolujący linię d i pionka g7 (utrudniając rozwój gońca f8).

                    10.     . . .          Hd8 - e7+
                    11.    Gc1 - e3        He7 - d6

              Czarne wiedzą, że po wymianie hetmanów łatwiej będzie im się bronić.

                    12.    Gf1 - e2        Gf8 - e7

              Teraz nie można 13.Hxg7 bo po 13...Gf6 czarne uzyskałyby wygraną pozycję.

                    13.    Hd4 x d6       

              Wymiana hetmanów prędzej czy później i tak nastąpi, białe zyskują jednak 
              na niej jedno tempo.

                    13.     . . .          Ge7 x d6
                    14.   O - O - O

              Z atakiem na gońca.

                    14.     . . .          Gd6 - e5
                    15.    Kc1 - b2

              Czarnym udało się wymienić hetmany, ale wciąż mają problem z pionkiem d 
              i gońcem c8. Nie mogą zagrać od razu 15...d6 bo po 16.f4 białe zdobędą 
              pionka.

                    15.     . . .           O - O
                    16.    Ge3 - c5

              Zagrane by utrzymać kontrolę nad polem d6.

                    16.     . . .          Wf8 - d8

              Wydaje się, że problem przyzostałego pionka jest rozwiązany. 
              Czarne grożą oswobadzającym ruchem d7-d6. 

                    17.    Gc5 - d6        

              Ciekawą kontynuacją było też: 17.Whf1 z planem f2-f4; lub 17.g3 co 
              prowadziło do interesującej gry: 17...b6 18.Ga3 Gb7 19.Whe1! i nie można 
              od razu d7-d5 bo po 20.Gf3 czarne traciłyby pionka (podobnie jak i po: 
              19...d6 20.f4)

                    17.     . . .          Ge5 x d6
                    18.    Wd1 x d6        Wd8 - e8
                    19.    Ge2 - f3        Wa8 - b8

              Czarne dążą do kolejnej wymiany: pasywny goniec c8 za aktywnego gońca f3.
              Po tej wymianie czarne zyskałyby też tempo, gdyż ich wieża stanęłaby na
              b7 broniąc pionka d7.

                    20.    Wh1 - d1

              Od razu niweczy plan czarnych. Na razie nie będzie można wymienić gońca 
              na b7, gdyż punkt d7 jest już atakowany dwa razy, a broniony przez 
              czarne tylko raz.

                    20.     . . .           g7 - g6

              Czarne planują przeprowadzenie króla na pole d8 (Kg8-f8-e7-d8) skąd 
              będzie pomagał w obronie pionka d7. Przedtem jednak czarne chcą wyłączyć
              z gry białego gońca, który po ruchu Gf3-g4 mógłby włączyć się do 
              atakowania piona d7.

                    21.    Gf3 - d5

              Ciekawy plan. Białe proponują przeciwnikowi zdobycie pionka f2. Z jakim 
              zatem planem wykonały ruch Gf3-d5 ? Otóż białe nie chcą dopuścić do 
              ruchu f5, by móc zdążyć doprowadzić swojego pionka g do pola g5
              Potem biały goniec wróciłby na pole g4 skutecznie atakując pionka d7.

                   21.      . . .          We8 - e2+

              Czarne przyjęły pionka, co jest najlepszą dla niech kontynuacją, w 
              przeciwnym wypadku skazane byłyby na pasywną obronę.

                   22.     Kb2 - b3        Wc2 x f2
                   23.     Gd5 - f3

              Goniec na jkiś czas wyłączył z gry czarną wieżę. To czas by próbować 
              swoimi królewskimi pionkami naruszyć osłonę czarnego króla.

                   23.      . . .           b7 - b6
                   24.     Wd1 - d3

Gońca trzeba obronić, jeśli białe chcą uruchomić pionka g.

 

                   24.      . . .           h7 - h5
                   25.      h2 - h3        Kg8 - f8
                   26.     Wd3 - e3

              Nie wolno wypuścić króla do centrum. Powstała ciekawa pozycja, wszystkie 
              trzy figury czarnych zostały na dłuższą chwilę unieruchomione - teraz 
              odbędzie się ciekawa walka białych wież przeciwko królowi i czarnym 
              pionkom.

                   26.      . . .           h5 - h4

              Czarne chcą oswobodzić się manewrem: Kf8-g7, g6-g5, f7-f5 i g5-g4 po 
              którym oddałyby jednego pionka, ale uzyskałyby swobodę dla wieży f2
              Ten plan jest jednak stanowczo za wolny. Białe od razu przystępują do 
              atakowania pionków, nie dając czarnym czasu na podciągnięcie króla.

                   27.     Wd6 - d4         g6 - g5
                   28.     We3 - e5         f7 - f6 
                   29.     We5 - f5        Kf8 - g7
                   30.     Wd4 - d6

              Białe odbijają jednego pionka.

                   30.      . . .         Gc8 - b7 ! 

              Bardzo dobre posunięcie. Jedyne dające czarnym szanse na kontrgrę.

                   31.     Wd6 x f6

              Słabe byłoby 31.Wxd7+ Kg6 32.Wxg5+ fxg5 33.Gxb7 Wf4 z przewagą czarnych

                   31.      . . .         Gb7 x f3
                   32.     Wf6 - f7+

              Ważne wtrącenie, gdyż atakuje pionka d7.

                   32.      . . .         Kg7 - g8
                   33.      g2 x f3

              Odbicie wieżą było słabsze: 33.Wxf3 Wxg2 34.Wxd7 Wf8 z dobrą pozycją 
              czarnych.

                   33.      . . .         Wb8 - b7
                   34.     Wf7 - e7

              Groźba zdwojenia wież na siódmej linii po której białe mają zapewniony 
              co najmniej remis.

                   34.      . . .         Wf2 - g2
                   35.     We7 - e5

              Białe zdwajają pionka g5, jeśli przy okazji udałoby się im wymienić 
              wieżę g2 miałyby na skrzydle królewskim przewagę dwóch pionków na 
              jednego pionka przeciwnika. 
              Tymczasem czarne bronią się niezwykle pomysłowo.

                   35.      . . .          d7 - d6

              Inna możliwa kontynuacja też była korzystna dla białych: 35...Wh2 
              36.We8+ Kg7 37.We7+ Kg8 38.Wxg5+ Kf8 39.We4 Wxh3 40.Wf5+ Kg7 
              41.Wg4+ Kh6 42.Wf6+ Kh7 (42...Kh5 43.Wg7) 43.Wf4

                   36.     Wf5 x g5+      Wb7 - g7

              Czarne bronią się dokładnie.

                   37.     We5 - e8+      Kg8 - f7
                   38.     Wg5 x g7+

              Możliwe też było: 38.Wxg2 Wxg2 39.We4 Wg3 40.Wxh4 Wxf3 41.Wh7+ Ke6 
              42.Wxa7
Wxh3 43.Wb7 z łatwą wygraną.

                   38.       . . .        Kf7 x g7
                   39.     We8 - e4       Wg2 - g3
                   40.     We4 x h4       Wg3 x f3
                   41.     Wh4 - d4       Wf3 - f6
                   42.     Kb3 - b4

              Biała wieża absorbuje czarną wieżę, która musi bronić pionka d6. Biały 
              król łatwo przeniknie na skrzydło hetmańskie by zdobyć pionki a7 i b6.

                   42.       . . .        Kg7 - f7

              Czarne nie mogą zdążyć swoim królem do pionka a7, ale mogą zdążyć 
              obronić pionka b6 co przedłużałoby grę, np. 43.Kb5 Ke7 44.Ka6 Kd7 
              45.Kxa7 Kc7

                   43.     Wd4 - h4 ! 

              Po tym ruchu wieża grozi zdobyciem pionka a7, czarny król zaś musi się 
              cofnąć by kontrolować pole h7, przez co nie zdąży na skrzydło hetmańskie.

                   43.       . . .        Kf7 - g6
                   44.      a2 - a4

              Kb5 i tak nastąpi. Nie można jednak pozwolić by czarna wieża zdobyła za 
              darmo pionka a2.

                   44.       . . .        Wf6 - f5

              Czarne znalazły jeszcze jeden plan, który nie pozwoli białemu królowi 
              przejść do czarnych pionków. Niemniej ich los jest już i tak przesądzony.

                   45.     Wh4 - d4        a7 - a5+
                   46.     Kb4 - b3       Wf5 - f6 
                   47.     Wd4 - d5       Kg6 - f7
                   48.     Wd5 - b5       Wf6 - f1 

              Ostatnia próba poszukiwania ratunku. Nie można od razu 49.Wxb6 bo po
              49...Wb1+ białe straciłyby wieżę.

                   49.     Kb3 - c2       Wf1 - a1
                   50.     Wb5 x b6       Wa1 x a4
                   51.     Kc2 - b3       Wa4 - a1
                   52.     Wb6 x d6        a5 - a4+
                   53.     Kb3 - b2   i czarne poddały się.

 

 

                         powrót