kategoria:    II

Józef Surowaniec
 ur.

 funkcja:  sekretarz

   jsurowaniec@poczta.onet.pl

  
  
 w klubie od:  ??