wybrane  partie 
    1 - 3

1.
2.
3.
Paweł Bielak - Ryszard Czajkowski
Ryszard Czajkowski - Paweł Blehm, Rudnik n/Sanem, 1994
Ryszard Czajkowski - Edward Treder, korespondencyjna, 1983/84
pokaż
pokaż

pokaż
pgn
pgn
pgn