Historia  klubu 

2018
2017
2016
2015

2014
2013
2012
2011
2010

2009
2008
2007

2006
2005

2004

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
...
1964

Powstanie sekcji w Tarnobrzegu

Amatorzy królewskiej gry w Tarnobrzegu  skupieni byli 
od 1961  do 1966 roku w ognisku „Machów” działającym pod patronatem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
 

Z dniem 1 stycznia 1967 roku  dokonano przekształcenia formy działalności  i   utworzono sekcję szachową przy klubie Sportowym „Siarka”.

 Założycielami sekcji byli:

Eugeniusz Gądek – pierwszy kierownik,
Eugeniusz Pawłowski,
Zdzisław Leśniak,

Edward Mach,
Stefan Kochan,
Jan Libman,
Roman Derkacz,
Wilhelm Koczot.

Lista zawodników,  którzy grali w sekcji szachowej.


Ważniejsze osiągnięcia indywidualne zawodników

 W 1975 roku w Rzeszowie Ryszard Czajkowski wygrywa Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Juniorów (wynik 100 %) i awansuje do finału Mistrzostw Polski.

W 1979 roku w Mielcu Marek Nowak zajmuje I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu i awansuje do Finałów Mistrzostw Polski.

II miejsce w tych mistrzostwach zajmuje Grzegorz Juszczuk.

 W roku 1984 w XXV Finałach Mistrzostw Polski w grze korespondencyjnej  Ryszard Czajkowski zajął X-XI miejsce. 
Łączny czas gry wraz z eliminacjami to 4,5 roku.

 W 1991 roku Jacek Gajewski wygrywa
(przy udziale 80 zawodników) turniej „C”.

 W 1992 roku Andrzej Nowicki wygrywa
I Turniej Młodości w Mielcu

 W 1992 roku w meczu Polska –Austria w grze korespondencyjnej Ryszard Czajkowski wygrywa
z reprezentantem Austrii 2:0.

 Mistrzami województwa tarnobrzeskiego byli
Ryszard Czajkowski, Grzegorz Juszczuk

Łukasz Baniak w 2016 r.  został Mistrzem Polski Amatorów (szachistów z rankingiem ELO do 1800 pkt.)
 

   W dniu 12 maja 1999 r. utworzony został
                            
Tarnobrzeski Klub Szachowy

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Klub jest członkiem Okręgowego Związku Szachowego
i  
Polskiego Związku Szachowego.

Klub posiada status organizacji pożytku publicznego

Pierwszy zarząd  TKSzach  miał następujący skład:

Ryszard Czajkowski – Prezes

Robert Barański – Skarbnik

Andrzej Nowicki
– Sekretarz

   

Skład obecnego  zarząd klubu:

Ryszard Czajkowski – Prezes

Janusz Kata Skarbnik

Józef Surowaniec – Sekretarz

Skład komisji rewizyjnej:


Andrzej Leśniak
Grzegorz Juszczuk

        

Uprawnienia sędziowskie posiadają:

Ryszard Czajkowski - II klasa sędziowska  
Andrzej Nowicki
- II klasa sędziowska  
Andrzej Leśniak - III klasa sędziowska
Janusz Kata - III klasa sędziowska


Telefony i adresy kontaktowe.

Tarnobrzeski Klub Szachowy
  klubtks@onet.pl

Ryszard Czajkowski  tel. nr  (0-15) 823 45 70
czajkowskiryszard@poczta.onet.pl

 Janusz Kata  tel. nr  696 094 886
  jkja@op.pl

 Józef Surowaniec tel. nr (0-15) 823 29 94
  jsurowaniec@poczta.onet.pl

  Andrzej Nowicki tel. nr (0-81) 52618 73 kom.0 503 613 747
  andzin@go2.pl

 

 Cel działania

Celem działania klubu  jest   mądre zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz   stworzenie warunków do nauki  gry w szachy.   Cel realizowany  jest  poprzez   propagowanie  tej dyscypliny wśród uczniów tarnobrzeskich szkół,  systematyczne szkolenie wszystkich chętnych oraz udział dzieci w rozgrywkach klubowych i ligowych,  a także  turniejach miejskich i ogólnopolskich.

Dzięki poznaniu zasad „królewskiej gry” i nabyciu umiejętności gry  rozwijana jest wśród dzieci wyobraźnia,  zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz  sztuka koncentracji.  Umiejętności  nabyte przez młodzież  w trakcie szkolenia i sportowych  zmagań  mogą być wykorzystywane na innym gruncie takim jak rodzina, szkoła lub podwórko.         

Gra  w szachy stwarza szansę integracji dzieci z niepełno- sprawnymi narządami  ruchu, słuchu, a nawet wzroku  z ich rówieśnikami.  


 

 Cel działania  (ze statutu)

Klub prowadzi na rzecz ogółu społeczności w różnych środowiskach oraz  wśród  członków stowarzyszenia, a głównie wśród  dzieci i młodzieży działalność sportową i wychowawczą w celu:

  • zapewnienia dzieciom i  młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,

  • kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,

  • zapewnienia ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach

  • estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku.

Klub może realizować zadania publiczne na rzecz ogółu społeczności  lub grupy podmiotów oraz własnych członków w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Dla osiągnięcia celów Klub:

·     organizuje szkolenie sportowe,

·     organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,

·      propaguje wśród społeczeństwa sport,

·     prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi,

·      współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi,

·      w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe,

·      utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe,

·      podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów, a w szczególności prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji statutowych celów.

   

Szkolenie wszystkich  chętnych 
odbywa się w  każdy wtorek i piątek
od godz. 17 do 19 –tej,

Szkolenie obejmuje zarówno początkujących graczy jak i posiadających już umiejętność gry w szachy.


Szkolenie jest nieodpłatne
.

Udział w zajęciach w klubie szachowym to interesujące   zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z  równoczesnym  zaznajamianiem  z mądrą dyscypliną,   kształceniem  charakteru i  rozwijaniem  ukrytych  talentów. 

 
Klub szachowy współpracuje  na co dzień i przy  organizacji imprez masowych z
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
,
Wydziałem Kultury i  Sportu  Urzędu Miejskiego w Tarnobrzegu
oraz  Dyrekcjami  Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

  

W klubie grają  zawodnicy  z tytułami do kandydata na mistrza włącznie z rankingami krajowymi i międzynarodowymi.