+ przeciwko

 

                Matowanie dwoma Gońcami i Królem jest specyficzną końcówką.  Króla matujemy w ROGU szachownicy.
                Wygrana zależy od współpracy obu Gońców - figur, z których każda porusza się tylko po połowie pól na szachownicy..

                Zwykle przeprowadza się to w dwóch etapach

                1.  Zepchnięcie Króla na brzeg szachownicy

                2.  Zmuszenie Króla do przejścia ze skraju szachownicy do rogu.

 

 
 

Zwróć uwagę  na obie pozycje
Gońce stojące obok siebie
dobrze współpracują,
skutecznie ograniczają Króla
i bronią dostępu do samych siebie


 

 

                                                             przykład:


                                                             W przykładowej pozycji czarny Król zajmuje dobrą pozycję w centrum
                                                             Biały Król jest oddalony od czarnego a oba Gońce nie współpracują z sobą.

                                                             1.   Gh4-e7        Ke4-e5
                                                             2.   Ka1-b2        Ke5-f5
                                                             3.   Ga2-f7


                                                             Białe Gońce stoją już w znanej już nam formacji.
                                                             Ograniczają czarnego Króla i uniemożliwiają podejście do siebie
                                                             Białe będą spychać czarnego Króla dołowi szachownicy  (1 linia)

                                                             3.   ...                 Kf5-e5
                                                             4.   Kb2-c3        Ke5-f5
                                                             5.   Kc3-d4


                                                             Biały Król włączył się do gry.  Czarne są spychane z dwóch stron

                                                             5.   ...                 Kf5-f4
                                                             6.   Gf7-e6


                                                             6.   ...                 Kf4-f3
                                                             7.   Ge7-d6        Kf3-e2
                                                             8.   Ge6-d5


                                                             8.   ...                 Ke2-d2
                                                             9.   Gd5-e4        Kd2-e2
                                                           10.   Gd6-f4


                                                           10.   ...                 Ke2-d1

                                                           Po 10....Kf2 nastąpiłoby 11.Kd3 i czarne też musiałyby zejść na ostatnią linię.

                                                           11.   Kd4-c3        Kd1-e1


                                                             Biały Król przystępuje do spychania czarnych do rogu 

                                                           12.   Kc3-c2        Ke1-f1
                                                           13.   Kc2-d2        Kf1-g1


                                                             Czarny Król ma do dyspozycji tylko dwa pola.
                                                             Białe muszą teraz przemieścić swoje Gońce.
                                                             Po 14.Kd2 byłby  PAT

                                                            14.   Ge4-f3        Kg1-f1
                                                            15.   Gf3-g4


                                                             Biały Goniec f3  musiał zwolnić pole  h1.
                                                             Teraz trzeba zmusić czarne do wejścia do rogu

                                                             15.   ...               Kf1-g2
                                                             16.   Kd2-e2      Kg2-g1
                                                             17.   Gg4-h3


                                                             Czarny Król ma już tylko dwa pola  g1  i  h1

                                                             17.   ...               Kg1-h1
                                                             18.   Ke2-f3       Kh1-g1
                                                             19.   Kf3-g3       Kg1-h1


                                                             Białe zrealizowały plan.  Teraz MAT jest już łatwy

                                                             20.   Gh3-g2+   Kh1-g1
                                                             21.   Gf4-e3   MAT

 

 

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót