Zadania
Strategia

 

Irving Chernev
Most Instructive Games of Chess Ever Played
plik poziom
MIGoCEP
zestaw 63 partii
dokładnie przeanalizowanych skomentowanych (język angielski)

 
48KB 

Alexey Bartashnikov
Basic Principles of Chess Strategy     cz.1
plik poziom
ChS1
88 pozycji
lekcje strategii szachowej
dobrze skomentowane i zobrazowane graficznie (język angielski)

 
198KB 

Alexey Bartashnikov
Basic Principles of Chess Strategy     cz.2
plik poziom
ChS2
89 pozycji
lekcje strategii szachowej
dobrze skomentowane i zobrazowane graficznie (język angielski)

 
229KB 

Alexey Bartashnikov
Basic Principles of Chess Strategy     cz.3
plik poziom
ChS3
86 pozycji
lekcje strategii szachowej
dobrze skomentowane i zobrazowane graficznie (język angielski)

 
152KB 

Jacob Aagaard - Basic Positional Ideas plik poziom
BPI
gra pozycyjna w 51 przykładach w formie testu
(język angielski)

 
14KB 

Mark Dvoretsky
Advanced Course in Chess Analysis
plik poziom
BCS1
Zaawansowany kurs szachowej analizy
ucz się sztuki analizy z najlepszych Ÿródeł
206 przykładów

 
61KB 

Mark Dvoretsky
Secrets of Chess Training
plik poziom
BCS2
Sekrety szachowego treningu
ucz się sztuki analizy z najlepszych Ÿródeł
212 przykładów

 
59KB 

Mark Dvoretsky & Artur Yusupov
Attack & Defence
plik poziom
BCS3
Atak i Obrona
ucz się sztuki analizy z najlepszych Ÿródeł
120 przykładów

 
55KB 

Mark Dvoretsky & Artur Yusupov
Chess Strategy
plik poziom
BCS4
Strategia szachowa
ucz się sztuki analizy z najlepszych Ÿródeł
171 przykładów

 
54KB 

Mark Dvoretsky & Artur Yusupov
Positional Play
plik poziom
BCS5
Gra pozycyjna
ucz się sztuki analizy z najlepszych Ÿródeł
171 przykładów

 
54KB 

Mark Dvoretsky & Artur Yusupov
Practical Lessons
plik poziom
BCS6
Lekcje praktyczne
ucz się sztuki analizy z najlepszych Ÿródeł
99 przykładów

 
39KB 

Suba, Mihai
Dynamic Chess Strategy
plik poziom
DCS
ciekawy zestaw 38 własnych partii i analiz Mihaiła Ŝuby

 
49KB 

How to Become a Candidate Master plik poziom
HtBaCM
Jak zostać kandydatem na mistrza
50 pozycji w formie testu

 
48KB 

 

 

 

 

 

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót