Zadania 61-80

 

czarne zaczynają i wygrywają

61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.r o z w i ą z a n i a

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r o z w i ą z a n i a

61.  1...Hxg3!  2.fxg3  Wd8+  i  3...Wxd8 z wygraną

62. 1...Gg1+!!  i białe poddały się z uwagi na 2.Hxg1  Sg4+  3.hxg4  Hh6+  4.Gh4  Hxh4 mat

63. 1...Hd6! atak na przeciążonego obroną wieży hetmana i groźba mata na h2 2.Hc3 (2.Hxg4 lub 2.Hxd6 Wxd1 mat)
      2...Hh2+  3.Kf1  Hh1 mat

64. 1...Wxb2+!  2.Hxb2  Gd3+  3.Kc3 (lub 3.Kc1 Ga3)  3...Gb4+!  4.Hxb4  Hc2 mat

65. 1...Gxg5+  2.Kxg5  f6+   3.Kh4  (3.Kg6  Hg4 mat)  3...g5 mat

66. 1...Wxc2  2.Sxc2  Hf1+  i czarne dorabiają hetmana z matem

67. 1...Hxa4!  2.bxa4  Wxb2mat

68. 1...Wf6+  2.Kg2  d3!  3.Gxd3 Gf3+  4.Kh3  Wh1+  5.Wh2  Gg4 6.Kxg4 (6.Kg2 Whf1  i  7...W6f2 mat)
      6...Wxh2 z wygraną czarnych

69.  1...d4+!!  2.Ke4  (w innych wariantach białe przegrywały jeszcze szybciej, np.2.Hxd4 Sf5+, lub 2.Kxd4 Sc6+
       albo  2.Kf4 Sg6+)  2...He2+  3.Kxd4  (3.Kf4  Sg6+)  3...Sc6+

70.  1...Gxa2!  2.Sxa2  (2.Kxf5  Gf7  i czarne pionki a3 b4 dochodzą do przemiany) 2...b3  3.Sc3  (3.Sc1 b2)
       3...b2   i   4...a2  z wygraną

71. 1...Gxb2+!  2.Kxb2  bxa3++  3.Ka1 Wxb1+!  4.Wxb1  (4.Kxb1 Hb5+) 4...Hxd2  5.c4  (5.Wxf6 Hc3+)
      5...Sd7  6.Gh4  Hxd3  i czarne poddały się

72.  1...Ga6!!  (grozi 2...Wxd2 i 3...Hf1 mat) 2.c4  Wxd2! 3.Wxd2 Gxc4 4.Wd3 Gxd3 5.Sxd3  Sf3+ 6.Kh1 Hf1 mat

73. 1...We1!  2.Hxe1  Sxf3+  ze zdobyciem hetmana

74. 1...Sxd3  2.Wxb7  Wxf2+  3.Kxd3  Wd2 mat

75. 1...Sfxd4!  2.exd4 Sxd4  i nie ma obrony przed 3...Sf3+  i   4...Hh3mat

76.  1...Gxb4+!  2.Kf1  (2.Sxb4  d2) 2...d2 z wygraną

77.  1...Wh6+  2.Kg1  Wh1+!  3.Kxh1  Hh3+  4.Kg1  Hxg2 mat

78.  1...Wxe7+  2.Wxe7  Gf8  3.Wxe6  (3.b4  Hxb4 4.Hxe5 Hxe7)  3...Gc5 i czarne zdobywają hetmana

79.  1...Hxg2+  2.Kxg2  Sf5+  i  3...Sxh6 z wygraną

80. 1...Wxf5!  2.Wd1  Sg3+!  i czarne poddały się (po 3.hxg3 nastąpi  Wh5mat)

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót