Zadania 81-100

 

białe zaczynają i wygrywają

81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.r o z w i ą z a n i a

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r o z w i ą z a n i a

81.  1.Se5  Sc5  2.Kh8!  z matem w następnym ruchu

82.  1.Hxc7+!  Wxc7  2.Wxd8+ Wc8  3.Wxc8 mat

83.  1.Wxd4!  f4  (lub 1...exd4  2.Gxd4 Hxd4  3.Sxf5+ z wygraną hetmana) 2.Wxf4!  i białe łatwo wygrywają

84.  1.g4+!  Kxg4  2.Hf4+  i mat w następnym posunięciu

85.  1.Se7+  Hxe7  2.Wxe7  Wxh6  3.We8 mat

86.  1.Hg7+! Hxg7  2.fxg7+ Kg8  3.Se7+ i białe wygrywają wieżę

87.  1.He8+!  i  białe łatwo wygrywają

88.  1.Sxf6!  i czarne poddały się, nie ma ratunku przed 2.Hxe5  i  2.Wh7 mat

89. 1.Sxg6!  fxg6  2.He8  z wygraną

90.  1.Sg5!  i białe wygrywają figurę  (po 1...Sxg5  2.Hg7 mat)

91.  1.c8H!  Wxc8  2.Hf6+  z wygraną białych  na 2...Kh7 nastąpi 3.Hxf7+  Kh8  4.Se7 a na 2...Kg8  3.Se7+  Kf8
       4.Sxg6+ z matem 5.He7  lub 5.Hh8

92.  1.Sd6  Gd7 (groziło  2.Sf5+)  2.We7+  Kf6  3.Wxd7 Ke6  4.Wd8  Ke7  5.Sf5+ z wygraną

93.  1.Wf4+ !  Kh5  2.Wh4+!  gxh4  3.g4 mat

94.  1.Wxd5!  exd5  (po 1...Hxd5  2.Sxe7+)  2.Hg4  g6  3.Sh6+  i  4.Hxd7

95.  1.Hg4  g6  2.He6+! Kh8  3.Hf6+!   i białe wygrywają (grozi Wxd8+)

96.  1.Wxe7  Wxe7  2.Wxe7  Hxe7  3.Hg4+   i   4.Hxc8+

97.  1.Sf7+  Kg8  2.Hxg6!  i czarne poddały się z powodu 2...hxg6  3.Wh4  i mat po 4.Wh8

98.  1.Wxg7+!  Kxg7  (1...Hxg7  2.Wg1)  2.Wg1+  Kf8  3.Gxh6+  Wxh6  4.Hxh6  Ke8  5.Wg7 Hb4  6.a3 
       czarne poddały się   
grozi  6...Hxd4  7.Wg8+  Kf7  8.Hh7+  Ke6  9.We8 mat

99.  1.b4  Sc4  (lub 1...Sc6  2.Gd5+  i  3.Wxc6)  2.Gxc4+ z wygraną

100.  1.Wg8+  Wxg8  2.Sf7 mat

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót