Zadania 121-140

 

czarne zaczynają i wygrywają

121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.r o z w i ą z a n i a

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r o z w i ą z a n i a

121.  1...He8+! 2.Gxe8  Wxe8+  3.Kd1  Ge2+  4.Ke1  Gg4+  5.Kf1  Gh3+  6.Kg1  We1 mat

122.  1...Hxf3!  2.gxf3  Se2+  3.K dowolny  Sxd4

123. 1...Sf3+  2.Kd1 (po  2.Kf1 nastąpiłoby to co w partii, a po 2.Ke2 nastąpiłoby 2...Sd4+ze zdobyciem gońca)
        2...e2+  3.Kxe2  Sd4+ i  4...Sxf5  0-1

124. 1...He3! z atakiem na skoczka i wieżę (po 2.Wxe3  Wf1 mat)

125. 1...Wh1+!  2.Kxh1  exf2 i czarne wygrywają (grozi 3...fxe1H  oraz 3...Wh8 mat)

126. 1...Se2+  2.Kf2  e3+!!  3.Ke1  Hc2!  4.Wh1  Sd3+  5.Kf1  Sxg3+!  6.Hxg3  e2+  7.Kg1  Hd1+

127.  1...Wc4+  2.Kd2  Wc1! i pion h3 dochodzi

128.  1...Sxf3+

129.  1...Wxg1+  2.Kxg1  e2  z wygraną

130.  1...Sf2+

131.  1...Hxg2+  2.Hxg2  Wxe2  i  czarne łatwo wygrywają

132.  1...Wxd3

133.  1...Hb8!!  2.dxc4  (po 2.Kg1 nastąpiłoby to co w partii) 2...Ga3!  3.cxd5+  Kd7  4.Hxa3  Wh8+  5.Kg1 Wh1+
         6.Kxh1  Wh8+  7.Kg1 Wh1+  8.Kxh1  Hh8+  9.Kg1  Hh2+  10.Kxf1  Hh1 mat

134.  1...Wxd6!  2.Hxd6  (2.exd6  He1+ z wygraną) 2...Wd8 z wygraną (po 3.Hxe7  Wd1 mat)

135.  1...We5+  2.Kc4  (2.Kc6  Gd7 mat) 2...Ge2+  3.Kc3  Gxb5 z wygraną

136.  1...Sf3!  grozi 2...Wxf1+3.Gxf1 Wxh2 mat  a po  2.Gxf3  nastąpi  2...Wxf1 mat  0-1

137.  1...Wxf3!  2.gxf3  Hh3  z matem

138.  1...Hxe4+!  2.dxe4  Gf3+  3.Kg1  Sh3 mat

139.  1...Gd6!  2.Wxd6  (po 2.Gxd6  e1H)  2...h2  i czarne wygrywają   0-1

140.  1...He3!!  z wygraną (po 2.Wxe3 Wh2+ 3.Kg1 Weg2 mat,  a po innym odejściu wieży h3 nastąpi Wxf1  i  We1
         ze zdobyciem hetmana

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót