Zadania 261-280

 

białe zaczynają i wygrywają

261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.r o z w i ą z a n i a

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r o z w i ą z a n i a

261.  1.Hg6!!  fxg6  (1...hxg6  2.Wh3 mat,  lub  1...Wg8  2.Hxh7+!  Kxh7  3.Wh3 mat)  2.Sg6+  hxg6  3.Wh3 mat

262.  1.Gf6!  (grozi  2.Hh6  Sx6  3.Hh8 mat)  1...Sxf6 2.Hh8 mat

263.  1.Sxd5!  cxd5  2.Wxd6!  Hxd6  3.He8! (grozi mat na h8) 3...Wf8  4.Sxf8+  Hxf8  (po 4...Kh8 5.Sg6+)
         5.Hxf8  z łatwą  wygraną białych

264.  1.Hxa7!  Hxa7  (1...Wxc7 2.Hxc7  Hxc7  3.We8+)  2.We8+  Gf8  3.Gd4+  Hg7  4.Wxf8 mat

265.  1.Gxf8Kxf8  2.Gxf7 Kxf7  3.Sd6+  i  4.Sxc8

266.  1.We8!  Hxe8  (po 2...Wxe8  3.Hg7 mat) 2.Hf6+  i mat w następnym posunięciu

267.  1.Gd6++  Kxd6  2.Wd3 i białe zdobywają hetmana

268.  1.Sh6+!  gxh6  2.Hg4+  i  3.Hxe2

269.  1.Wf3!  Wd5  2.Wc8!

270.  1.Sxf7! Sf6  (1...Wxf7  2.Hg6)  2.Hxe6!  Sxh7  3.Sd6+  Kd8  4.Ga5!  Hxa5  5.Sb7+  i  6.Sxa5

271.  1.Wxb2!  Wxb2 2.Hd4 He5  3.We1!  Hxe1  (lub 3...Hxd4 4.Wxe8 mat) 4.Hg7 mat

272.  1.Gd6!  Hxd6  2.Sxf7 mat

273.  1.Hxd6+!  Hxd6  2.c7

274.  1.Sxe5 Wxe5  2.f4

275.  1.Hg6+  Ke7  2.Wxc7+  Hxc7  3.Hg7+  Kd6  4.Gf4+

276.  1.He8!  Ka5  (1...Wxg7  2.Hb5 mat)  2.Hc6!  Wxg7  3.Hb5 mat

277.  1.Wxh7+!  Kxh7  2.He7+  Kg6  (2...Kh6  3.Wh8+)  3.Wg8+  Kf5  4.Wxg5+!  Kxg5  (4...fxg5  5.Hxd7+)
          5.Hx7+  Kf5  6.Hd7+

278.  1.He6+!  Kh7  (1...Kh5 2.Sf6+ i białe zdobywają hetmana)  2.Sg5+  i czarne tracą hetmana

279.  1.Hc2+  Hg6    (1...g6  2.Wd7+  Kg8  3.Hc4+!  Kh8  4.Hc8+)  2.Wh8+  Kxh8  3.Hxg6

280.  1.Gxe6+!  Gxe6  2.Hf8+  Kxf8  3.Sxe6+  Ke7  4.Sxc7  Kd6  5.Se8+

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót