Zadania 341-360

 

białe zaczynają i wygrywają

341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.r o z w i ą z a n i a

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r o z w i ą z a n i a

341.  1.Gb5!  axb5  2.axb5  H~  3.Wxa8

342.  1.Wxb6!  axb6  2.Sf6+  z wygraną (2...Kf8  3.Hd6+)

343.  1.Hxf5!  z następnym  Se6+

344.  1.Wd8+!  (1...Gxd8  2.e7+)

345.  1.We8+!  Wxe8  (1...Hf8  2.Hxf7+)  2.Hxf7+  Kh8  3.Hxe8+  Hf8  4.Hxf8 mat

346.  1.Hg1!  (grozi  2.Wg8 mat)    1...We8  2.Gh5!  Wd8 3.Hh2

347.  1.Ge7!  Hxg4  2.Wxd8  mat

348.  1.Gc5!  Kf8  2.Hf6!  ze zdobyciem gońca 

349.  1.Hh6!  Gxh6  2.Se7 mat

350.  1.Sxe5  Wxe5  2.f4

351.  1.gxf5+  Gxf5  2.Wxf5!  Wxf5  3.Wf1  Wf8  4.Wf3!  Wf6  5.Kf2!  i białe zdobywają figurę po:
         
6.Kg3  i   7.Kg4

352.  1.d5  Se7  2.Ha4+! 

353.  1.e5  Gxe5  2.Sxe5  Hxe5  3.We1  Se4  4.f3 białe zdobywają skoczka

354.  1.Wxf4!  exf4  2.Gh8!!  i  3.Hg7 mat

355.  1.g4+!  Kxg4  2.Ge6

356.  1.Se7+  Hxe7  2.Hxc8+  Hf8  3.Gh7+  ze zdobyciem hetmana

357.  1.f5+!  exf5  (1...Kxf5  2.Hf3+  Kg6  3.Hxh5+!  Kg7  4.g6)  2.Hxh5+!  Kg7  (2...Kxh5  3.Sf4 mat)
         3.g6  Kg8  4.Hh7+  Kf8  5.Hf7 mat

358.  1.Hh6+!!  Kxh6  (1...Kh8  2.Hxh7+!  Kxh7  3.hxg6+ Kg7  4.Wh7 mat)  2.hxg6+ Kg5  3.Wh5+!  Kxh5
         4.f4+  Sxe2  5.Sf6+  Kh6  6.Wh1+  Kg7  7.Se8+!  Wxe8  8.Wxh7+  Kf6  9.Wxf7 mat

359.  1.Sd5!  Hxf5  (1...cxd5  2.Hc7+  Ka8  3.Hxb7 mat)  2.Wxb7+  Kxb7  3.Hb4+  Kc8  (3...Ka8  4.Sc7 mat)
         4.Se7+  i   5.Sxf5

360.  1.Hg5!  g6  (1...Hxg5  2.Wxe8 mat)  2.Hh6!  gxf5  3.Wg4+!  fxg4  4.Gxh7+  Kh8  5.Gg6+  Kg8
         6.Hh7+  Kf8  7.Hxf7 mat

 

Powrót do działu SZKÓŁKA Powrót