Sprawozdania

 

wszystkie pliki w formacie     .doc   (Microsoft Office)   lub    .pdf   (Acrobat Reader)

 

  rok 2020

Sprawozdanie sportowe

Sprawozdanie finansowe

 

  rok 2019 

Sprawozdanie sportowe
 

    rok  2017    

Sprawozdanie sportowe (pdf)
Sprawozdanie sportowe (doc)

Sprawozdanie finansowe
 

    rok  2014    

Sprawozdanie sportowe

 

     rok  2013    

Sprawozdanie z działalności

 

     rok  2012    

Sprawozdanie z działalności

 

     rok  2011    


Sprawozdanie z działalności

Bilans

Roczne  sprawozdanie

Rachunek  wyników

Informacja  dodatkowa

Uchwała  zatwierdzająca  Sprawozdanie

 

     rok  2010    

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Uchwała  zatwierdzająca Sprawozdanie