Sprawozdania

 

wszystkie pliki w formacie     .doc   (Microsoft Office)   lub    .pdf   (Acrobat Reader)
 

    rok  2017    

Sprawozdanie sportowe (pdf)
Sprawozdanie sportowe (doc)

Sprawozdanie finansowe
 

    rok  2014    

Sprawozdanie sportowe

 

     rok  2013    

Sprawozdanie z działalności

 

     rok  2012    

Sprawozdanie z działalności

 

     rok  2011    


Sprawozdanie z działalności

Bilans

Roczne  sprawozdanie

Rachunek  wyników

Informacja  dodatkowa

Uchwała  zatwierdzająca  Sprawozdanie

 

     rok  2010    

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Uchwała  zatwierdzająca Sprawozdanie