Zawodnicy  aktywni


S E N I O R Z Y

01 CZAJKOWSKI  Ryszard k
02 CZARNECKI  Wojciech k
03 TABAKA  Andrzej I+
04 BANIAK Łukasz I
05 JUSZCZUK  Grzegorz I
06 NOWICKI  Andrzej I
07 WRONOWSKI  Stanisław I
08 BARAŃSKI  Robert II
09 CZAJKOWSKI Tomasz II
10 KATA Janusz II
11 LEŚNIAK  Andrzej II
12 NOWAK Marek II
13 SUROWANIEC  Józef II
14 BARAŃSKI Piotr III
15 BARAŃSKI Witold III
16 BITNER Paweł III
17 BOBULA Kornel III
18 CHRZĄSTEK Mateusz III
19 KATA Sławomir III
20 KATA Damian III
21 KATA Michał III
22 LESICZKA Janusz III
23 LESICZKA  Piotr III
24 NAJA Przemysław III
25 OMARZAI Ariana III
26 SABAT Dawid III
27 ŚLĘZAK Daniel III
28 CIEŚLA Michał IV
29 MICHALSKA Urszula IV


Powrót